strikes Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

strikes kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

II.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] FİİL geçişli

1. strike (hit):

to strike sb a blow lit, fig

3. strike (make impression on):

to be struck on inf Brit

III.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] FİİL geçişsiz

I.strike down FİİL [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike [sb] down, strike down [sb])

ca'canny strike [Brit kɑːˌkani ˈstrʌɪk, Am kæˌkæni ˈstraɪk] İSİM Brit

strikes PONS sözlüğünde

strikes kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

8. strike <struck, struck> <[or a. Am stricken]> (engender memories):

strikes PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文