struggle Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

struggle kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.struggle through FİİL [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through)

II.struggle through FİİL [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through [sth])

struggle back FİİL [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -]

struggle along FİİL [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] lit

Individual translation pairs
prodigieux/-ieuse

struggle kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

struggle PONS sözlüğünde

struggle kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs
à mort
ardu(e)

struggle kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

struggle PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文