suffering Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

suffering kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.suffering [Brit ˈsʌf(ə)rɪŋ, Am ˈsəf(ə)rɪŋ] İSİM U

II.suffering [Brit ˈsʌf(ə)rɪŋ, Am ˈsəf(ə)rɪŋ] SIFAT

Individual translation pairs
aigu/-uë

suffering kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

suffering PONS sözlüğünde

suffering kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

suffering kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

suffering PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文