taking Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

taking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

risk-taking [Brit ˈrɪskteɪkɪŋ, Am ˈrɪskˌteɪkɪŋ] İSİM

4. take (carry along):

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] FİİL geçişsiz

Ayrıca bak: prisoner, hostage, drug

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] FİİL geçişli

taking kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

taking PONS sözlüğünde

taking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

taking PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文