talking Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

talking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

fast-talking [Brit ˈfɑːstˌtɔːkɪŋ, Am ˌfæstˈtɔkɪŋ] SIFAT inf

talking-to [Brit ˈtɔːkɪŋtuː, Am ˈtɔkɪŋ ˌtu] İSİM

1. talk (talking, gossip):

propos mpl

1. talk (converse):

talking PONS sözlüğünde

talking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

talking PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文