temporal Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

temporal kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

temporal [Brit ˈtɛmp(ə)r(ə)l, Am ˈtɛmp(ə)rəl] SIFAT

spatio-temporal [Brit ˌspeɪʃɪəʊˈtɛmp(ə)r(ə)l, Am ˌspeɪʃioʊˈtɛmpərəl] SIFAT

Individual translation pairs

temporal kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

temporal PONS sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文