theater Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

theater kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

theatre, theater Am [Brit ˈθɪətə, Am ˈθiədər] İSİM

theater PONS sözlüğünde

theater kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

theatre [ˈθɪətəʳ, Am ˈθi:ət̬ɚ] İSİM Brit, Aus

Individual translation pairs

theater kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

theater PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文