them Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

them kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

him [Brit hɪm, Am hɪm] ZAMIR When used as a direct object pronoun, him is translated by le ( l' before a vowel). Note that the object pronoun normally comes before the verb in French: I know him = je le connais; I've already seen him = je l'ai déjà vu.
In imperatives, the direct object pronoun is translated by le and comes after the verb: catch him! = attrape-le (note the hyphen).
When used as an indirect object pronoun, him is translated by lui: I've given him the book = je lui ai donné le livre; I've given it to him = je le lui ai donné.
In imperatives, the indirect object pronoun is translated by lui and comes after the verb: phone him! = téléphone-lui; give it to him = donne-le-lui (note the hyphens).
After prepositions and after the verb to be the translation is lui: she did it for him = elle l'a fait pour lui; it's him = c'est lui.

Individual translation pairs

them kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

them PONS sözlüğünde

them kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

2. them objective pron:

2. him:

Individual translation pairs

them kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

them PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文