toward Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

toward kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

toward, towards [Brit təˈwɔːd, twɔːd, tɔːd, Am tɔrd, t(ə)ˈwɔrd] İLGEÇ When towards is used to talk about direction or position, it is almost always translated by vers: she ran toward(s) him = elle a couru vers lui. For particular usages see the entry below.
When toward(s) is used to mean in relation to, it is translated by envers: his attitude toward(s) his parents = son attitude envers ses parents. For particular usages see the entry below.

toward kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs
vers lit
vers fig

toward PONS sözlüğünde

toward kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

toward kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

toward PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文