translate Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

translate kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.translate [Brit transˈleɪt, trɑːnsˈleɪt, tranzˈleɪt, trɑːnzˈleɪt, Am trænsˈleɪt, trænzˈleɪt] FİİL geçişli

II.translate [Brit transˈleɪt, trɑːnsˈleɪt, tranzˈleɪt, trɑːnzˈleɪt, Am trænsˈleɪt, trænzˈleɪt] FİİL geçişsiz

Individual translation pairs
mot à mot

translate kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

translate PONS sözlüğünde

translate kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

translate kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

translate PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文