tube Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

tube kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Eustachian tube [Brit juːˌsteɪʃ(ə)n ˈtjuːb, Am juˈsteɪʃ(i)ən ˌt(j)ub] İSİM

fallopian tube [Brit fəˌləʊpɪən ˈtjuːb, Am fəˈloʊpiən ˌtub] İSİM

tube PONS sözlüğünde

tube kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

tube kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

tube PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

tube Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

tube kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Individual translation pairs
Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文