understanding Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

understanding kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.understanding [Brit ʌndəˈstandɪŋ, Am ˌəndərˈstændɪŋ] İSİM

II.understanding [Brit ʌndəˈstandɪŋ, Am ˌəndərˈstændɪŋ] SIFAT

I.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] FİİL geçişli

II.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] FİİL geçişsiz

Individual translation pairs

understanding kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

understanding PONS sözlüğünde

understanding kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

understanding kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

understanding PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文