vices Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

vices kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

vice versa [Brit ˌvʌɪs ˈvəːsə, vʌɪsə ˈvəːsə, Am ˌvaɪs(ə) ˈvərsə] ZARF

vices PONS sözlüğünde

vices kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

vices kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

vices PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文