videlicet kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

videlicet [Brit vɪˈdɛlɪsɛt, vʌɪˈdɛlɪsɛt, vɪˈdɛlɪkɛt, vʌɪˈdɛlɪkɛt, Am vəˈdɛləsɛt, vəˈdɛləsət, vəˈdeɪləˌkɛt] ZARF form

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文