virtue Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

virtue kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.virtue [Brit ˈvəːtʃuː, ˈvəːtjuː, Am ˈvərtʃu] İSİM

III.virtue [Brit ˈvəːtʃuː, ˈvəːtjuː, Am ˈvərtʃu]

Individual translation pairs

virtue kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

virtue PONS sözlüğünde

virtue kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

virtue kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

virtue PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

by virtue of form
Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文