walks Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

walks kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.walk [Brit wɔːk, Am wɔk] İSİM à pied is often omitted with movement verbs if we already know that the person is on foot. If it is surprising or ambiguous, à pied should be included.

1. walk:

1. walk:

I.walk-on [Brit wɔːkˈɒn, Am ˈwɔk ˌɔn] İSİM THEAT

Ayrıca bak: walk away

II.walk over FİİL [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk over [sb]) inf

II.walk round FİİL [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round [sth])

walks PONS sözlüğünde

walks kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

walks PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文