warmed Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

warmed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

1. warm (not cold):

in a warm oven GASTR

I.warm to FİİL [Brit wɔːm -, Am wɔrm -], warm towards FİİL (warm to [sb/sth])

warm-blooded [Brit wɔːmˈblʌdɪd, Am ˈˌwɔrm ˈblədəd] SIFAT ZOOL

Individual translation pairs

warmed kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

warmed PONS sözlüğünde

warmed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

warm-hearted [ˌwɔ:mˈhɑ:tɪd, Am ˌwɔ:rmˈhɑ:rt̬ɪd] SIFAT

warmed kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

warmed PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文