washed Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

washed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. wash U (by person):

1. wash (clean):

I.wash down FİİL [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] down, wash down [sth])

II.wash out FİİL [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] out, wash out [sth])

washed PONS sözlüğünde

washed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

4. wash Am → washing-up

Ayrıca bak: washing-up

Ayrıca bak: wash

4. wash Am → washing-up

washed kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

washed PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文