watch Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

watch kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

2. watch (lookout, surveillance) (gen) MILIT:

1. watch lit:

4. watch (pay attention to):

I.watch for FİİL [Brit wɒtʃ -, Am wɑtʃ, wɔtʃ -] (watch for [sb/sth])

I.watch over FİİL [Brit wɒtʃ -, Am wɑtʃ, wɔtʃ -] (watch over [sb/sth])

watch PONS sözlüğünde

watch kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

watch kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

watch PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文