whistle: Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

whistle: kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

II.whistle-stop <part prés whistle-stopping; prét, part passé whistle-stopped> [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌstɑp] Am RAIL FİİL geçişsiz

I.whistle up FİİL [Brit ˈwɪs(ə)l -, Am ˈ(h)wɪsəl -] inf (whistle up [sth])

I.wolf whistle [Brit ˈwʊlf wɪs(ə)l, Am ˈwʊlf ˌ(h)wɪsəl] İSİM

whistle: kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

whistle: PONS sözlüğünde

whistle: kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

whistle: kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

whistle: PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文