words Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

words kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. word (verbal expression):

2. word (anything, something):

3. word U (information):

4. word (promise, affirmation):

I.word-for-word [Brit ˌwəːdfəˈwəːd, Am ˌwərdfɔrˈwərd] SIFAT

words PONS sözlüğünde

words kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. word LING:

Deyimler:

words PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文