wrap Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

wrap kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

II.wrap <part prés wrapping; prét, part passé wrapped> [Brit rap, Am ræp] FİİL geçişli lit

to wrap X in Y, to wrap Y round X

I.gift wrap [Brit, Am ˈɡɪft ˌræp] İSİM a. gift wrapping

I.shrink-wrap [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] İSİM

II.shrink-wrap <part prés shrink-wrapping; prét, part passé shrink-wrapped> [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] FİİL geçişli

wrap PONS sözlüğünde

wrap kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

wrap kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

wrap PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文