write Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

write kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] FİİL geçişli

1. write (put down on paper):

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] FİİL geçişsiz

1. write (form words):

co-write <prét wrote; part passé written> [Brit kəʊˈrʌɪt, Am koʊˈraɪt, ˈkoʊˌraɪt] FİİL geçişli

I.write down FİİL [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] down, write down [sth])

write PONS sözlüğünde

write kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

write PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文