writes Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

writes kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] FİİL geçişli

1. write (put down on paper):

écrire (to à)
it is written that form

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] FİİL geçişsiz

co-write <prét wrote; part passé written> [Brit kəʊˈrʌɪt, Am koʊˈraɪt, ˈkoʊˌraɪt] FİİL geçişli

I.write down FİİL [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] down, write down [sth])

writes PONS sözlüğünde

writes kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

writes PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文