you Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

you kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. you (addressing sb):

I.thank you [Brit, Am ˈθæŋk ˌju] İSİM a. thank-you,thankyou

4. please:

1. please (give happiness, satisfaction to):

you PONS sözlüğünde

you kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

1. you (2nd person sing):

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] İSİM inf

Individual translation pairs

you kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

you PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文