yourselves Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

yourselves kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

yourselves [Brit jɔːˈsɛlvz, Am jɔrˈsɛlvz, jərˈsɛlvz] ZAMIR When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, yourselves is translated by vous: help yourselves = servez-vous.
When used as an emphatic, the translation is vous-mêmes: do it yourselves = faites-le vous-mêmes.
After a preposition the translation is vous or vous-mêmes: did you buy it for yourselves? = est-ce que vous l'avez acheté pour vous or pour vous-mêmes?

yourself [Brit jɔːˈsɛlf, jʊəˈsɛlf, jəˈsɛlf, Am jərˈsɛlf] ZAMIR For a full note on the use of the vous and tu forms in French, see the entry you.
When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, yourself is translated by vous or familiarly te or t' before a vowel: you've hurt yourself = vous vous êtes fait mal or tu t'es fait mal.
In imperatives, the translation is vous or toi: help yourself = servez-vous or sers-toi.
When used in emphasis the translation is vous-même or toi-même: you yourself don't know = vous ne savez pas vous-même or tu ne sais pas toi-même.
After a preposition the translation is vous or vous-même or toi or toi-même: you can be proud of yourself = vous pouvez être fier de vous or vous-même, tu peux être fier de toi or toi-même.

Ayrıca bak: you

1. you (addressing sb):

there's a manager for you inf! iron
you idiot inf!

I.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY İSİM

II.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY SIFAT attr

Individual translation pairs

yourselves kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

yourselves PONS sözlüğünde

yourselves kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: myself

Ayrıca bak: myself

Individual translation pairs

yourselves kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

yourselves PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文