bureau Oxford İspanyolca Sözlüğünde

bureau kelimesinin çevirisi İngilizce»İspanyolca sözlüğünde (İspanyolca»İngilizce e atla)

bureau <pl bureaus or bureaux> [Am ˈbjʊroʊ, Brit ˈbjʊərəʊ] İSİM

accommodations bureau <pl accommodations bureaus or accommodations bureaux>, accommodation bureau Brit <pl accommodation bureaus or accommodation bureaux> İSİM

bureau de change <pl bureaux de change> [Am ˌbjʊroʊ də ˈʃɑnʒ, Brit ˌbjʊərəʊ də ˈʃɒ̃ʒ] İSİM

Citizens' Advice Bureau <pl Citizens' Advice Bureaus or Citizens' Advice Bureaux [-z] > İSİM (in UK)

bureau kelimesinin çevirisi İspanyolca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»İspanyolca e atla)

bureau PONS sözlüğünde

bureau kelimesinin çevirisi İngilizce»İspanyolca sözlüğünde (İspanyolca»İngilizce e atla)

bureau <-x Am, Aus: -s> [ˈbjʊərəʊ, Am ˈbjʊroʊ] İSİM

bureau kelimesinin çevirisi İspanyolca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»İspanyolca e atla)

bureau PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文