turn Oxford İspanyolca Sözlüğünde

turn kelimesinin çevirisi İngilizce»İspanyolca sözlüğünde

1.4. turn (change, alteration):

2.1. turn (place in sequence):

2.1. turn (to change the position, direction of):

voltear AmL excluding RíoPl

3.1. turn (to reverse):

voltear AmL excluding CSur
dar vuelta CSur
dar vuelta CSur
voltear AmL excluding CSur
dar vuelta CSur

2.2. turn (to change course, direction):

Ayrıca bak: loose, advantage

1.2. loose (not secure):

I.advantage [Am ədˈvæn(t)ɪdʒ, Brit ədˈvɑːntɪdʒ] İSİM

2. advantage U (gain):

to take advantage of sb (seduce) euph, dated
␂enesenre-Brit-s␂ also turn round">

II.turn back FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.turn away FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.turn aside FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.turn over FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o) (hand over)

I.turn on FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

IV.turn on FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + prep + o) (aim at)

I.turn out FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

III.turn out FİİL [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

turn PONS sözlüğünde

turn kelimesinin çevirisi İngilizce»İspanyolca sözlüğünde

turn PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文