İngilizce » İtalyanca
Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz: garland , gallant , garbage , Sabbath , cabbage , Havana , banana ve gabble

I . gabble [ˈgæ·bl] FİİL geçişsiz

II . gabble [ˈgæ·bl] FİİL geçişli

III . gabble [ˈgæ·bl] İSİM

banana [bə·ˈnæ·nə] İSİM

Deyimler:

to go bananas inf

Havana [hə·ˈvæ·nə] İSİM

cabbage [ˈkæ·bɪdʒ] İSİM

1. cabbage GASTR:

cavolo m

2. cabbage ZOOL:

Sabbath [ˈsæ·bəθ] İSİM

garbage [ˈgɑ:r·bɪdʒ] İSİM

gallant [ˈgæ·lənt] SIFAT

1. gallant (chivalrous):

2. gallant (brave):

valoroso, -a

I . garland [ˈgɑ:r·lənd] İSİM

II . garland [ˈgɑ:r·lənd] FİİL geçişli

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文