İngilizce » İtalyanca

II . many <more, most> [ˈme·ni] ZAMIR

III . many <more, most> [ˈme·ni] İSİM

II . many <more, most> [ˈme·ni] ZAMIR

III . many <more, most> [ˈme·ni] İSİM

many-sided [ˌme··ˈsaɪ·dɪd] SIFAT

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文