İngilizce » Rusça

V . right [raɪt] ÜNLEM

II . all right ÜNLEM (expressing agreement)

III . all right ZARF

2. all right (certainly):

3. all right (in answers):

right angle İSİM

right-angled [ˈraɪtæŋgld] SIFAT

right-hand [ˈraɪthænd, Am ˌraɪtˈhænd] SIFAT

right-hander [ˌraɪtˈhændəɐ] İSİM

1. right-hander (person):

правша́ м и ж

2. right-hander (punch):

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文