İngilizce » Slovence

cof·fee [ˈkɒfi:] İSİM

ˈcof·fee bar İSİM

ˈcof·fee bean İSİM

ˈcof·fee break İSİM

ˈcof·fee cake İSİM

1. coffee cake (cake):

coffee cake Brit Aus

2. coffee cake (sweet bread):

coffee cake Am Aus

ˈcof·fee cup İSİM

ˈcof·fee-grind·er İSİM

ˈcof·fee grounds İSİM pl

ˈcof·fee house İSİM

ˈcof·fee ma·chine İSİM

ˈcof·fee mill İSİM

ˈcof·fee pot İSİM

ˈcof·fee ta·ble İSİM

ˈcof·fee-ta·ble book İSİM

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文