İngilizce » Slovence

door-to-ˈdoor SIFAT

back ˈdoor İSİM

ˈdoor poli·cy İSİM

door policy of a club, bar etc:

front ˈdoor İSİM

stage ˈdoor İSİM

ˈstorm door İSİM Am

swing ˈdoor İSİM Brit Aus

I . ˈtwo-door SIFAT attr AUTO

II . ˈtwo-door İSİM

four-door ˈcar İSİM

next-door ˈneigh·bour, next-door ˈneigh·bor İSİM

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文