İngilizce » Slovence

I . far <farther [or further], farthest [or furthest]> [fɑ:ʳ] ZARF

II . far <farther [or further], farthest [or furthest]> [fɑ:ʳ] SIFAT

1. far (further away):

2. far (extreme):

far

Far ˈEast İSİM no pl the Far East

far-ˈfetched SIFAT

far-ˈflung SIFAT

1. far-flung (widely spread):

2. far-flung (remote):

ˈfar-off SIFAT

2. far-off (time):

far-ˈreach·ing SIFAT

far-ˈsight·ed SIFAT

2. far-sighted (long-sighted):

far-sighted Am Aus

as far as ZARF

Kullanıcı sözlük maddesi

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文