İngilizce » Slovence

food [fu:d] İSİM

2. food (foodstuff):

živila n pl

ˈbaby food İSİM

fast ˈfood İSİM no pl

ˈfood bank İSİM Am

ˈfood chain İSİM

food in·ˈtol·er·ance İSİM

ˈfood poi·son·ing İSİM no pl

ˈfood pro·ces·sor İSİM

ˈfood sci·en·tist İSİM

ˈhealth food İSİM

junk ˈfood İSİM

ˈhealth food shop İSİM

food stamp İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文