İngilizce » Slovence

I . for [fɔ:ʳ, fəʳ] BAĞLAÇ

II . for [fɔ:ʳ, fəʳ] İLGEÇ

1. for:

for
for
namesto +gen
for
for
zaradi +gen
I for one ...

for BAĞLAÇ

Kullanıcı sözlük maddesi

un·ˈcalled for SIFAT pred, un·ˈcalled-for [ʌnˈkɔ:ldfɔ:ʳ] SIFAT attr

un·cared for SIFAT pred, un·cared-for [ʌnˈkeədfɔ:ʳ] SIFAT attr

un·hoped-for [ʌnˈhəʊptˌfɔ:ʳ] SIFAT

un·looked-for SIFAT attr, un·looked for [ʌnˈlʊktfɔ:ʳ] SIFAT pred

ˈfree-for-all İSİM

I . ˈgood-for-noth·ing İSİM pej

II . ˈgood-for-noth·ing SIFAT pej

not-for-ˈprofit SIFAT

not-for-profit organization, company:

seek for FİİL

Kullanıcı sözlük maddesi

as for İLGEÇ

Kullanıcı sözlük maddesi

wait for FİİL

Kullanıcı sözlük maddesi
wait for geçişli
wait geçişli

for good ZARF

Kullanıcı sözlük maddesi

lie in wait (for sb/sth) FİİL

Kullanıcı sözlük maddesi
laying in wait geçişli

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文