İngilizce » Slovence

hard-ˈbit·ten SIFAT

hard-ˈboiled SIFAT

1. hard-boiled egg:

2. hard-boiled fig:

hard ˈcash İSİM no pl

hard ˈcopy İSİM COMPUT

ˈhard court İSİM TENNIS

hard ˈcur·ren·cy İSİM

ˈhard disk İSİM COMPUT

hard ˈfeel·ings İSİM pl

hard-ˈfought SIFAT

1. hard-fought battle, match:

hud

2. hard-fought victory:

ˈhard hat İSİM

1. hard hat (helmet):

2. hard hat fam (worker):

hard-ˈhead·ed SIFAT

2. hard-headed:

hard-ˈhit·ting SIFAT

hard ˈla·bour, hard ˈla·bor İSİM no pl

hard ˈsell İSİM

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文