İngilizce » Slovence

II . house SIFAT [haʊs]

ˈcus·tom(s) house İSİM

house-to-ˈhouse SIFAT ZARF

ˈacid house İSİM no pl MUS

aˈpart·ment build·ing İSİM Am, aˈpart·ment house İSİM Am

ˈboard·ing house İSİM

ˈboat house İSİM

ˈchap·ter house İSİM

ˈcof·fee house İSİM

ˈcor·ner house İSİM

coun·cil ˈflat İSİM Brit, ˈcoun·cil house İSİM Brit

coun·try ˈhouse İSİM

ˈfi·nance com·pa·ny İSİM, ˈfi·nance house İSİM

ˈfire house İSİM Am

ˈholi·day house İSİM Brit Aus

ˈhouse ar·rest İSİM no pl

ˈhouse hus·band İSİM

ˈhouse sur·geon İSİM Brit

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文