İngilizce » Slovence

in·sur·ance [ɪnˈʃʊərən(t)s] İSİM

2. insurance no pl (payout):

3. insurance no pl (premium):

4. insurance no pl (profession):

5. insurance (protective measure):

ˈcar in·sur·ance İSİM no pl

ˈfire in·sur·ance İSİM

in·ˈsur·ance bro·ker İSİM

in·ˈsur·ance com·pa·ny İSİM

in·ˈsur·ance poli·cy İSİM

1. insurance policy (contract):

2. insurance policy fig (alternative):

in·ˈsur·ance pre·mium İSİM

ˈlife in·sur·ance İSİM no pl

Na·tion·al In·ˈsur·ance İSİM Brit

ˈprop·er·ty in·sur·ance İSİM no pl

un·em·ˈploy·ment ben·efit İSİM Brit Aus, un·em·ploy·ment com·pen·ˈsa·tion İSİM no pl, un·em·ploy·ment in·ˈsur·ance İSİM no pl

third-par·ty in·ˈsur·ance İSİM no pl

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文