İngilizce » Slovence

long3 İSİM

long GEOG kısaltma: longitude:

Ayrıca bak: longitude

lon·gi·tude [ˈlɒnʤɪtju:d] İSİM GEOG

I . long-ˈdis·tance SIFAT attr

ˈlong-haired <longer-, longest-> SIFAT

long ˈhaul İSİM

1. long haul (long distance):

2. long haul (prolonged effort):

ˈlong johns İSİM

long johns pl fam:

ˈlong jump İSİM SPORTS

ˈlong-life SIFAT (specially treated, made)

long-ˈrange SIFAT

1. long-range (in distance):

2. long-range (long-term):

ˈlong shot İSİM to be a long shot

long-ˈsight·ed SIFAT

1. long-sighted (having long sight):

2. long-sighted esp Am fig (having foresight):

long-ˈsuf·fer·ing SIFAT

ˈlong wave İSİM RADIO

long-ˈwind·ed SIFAT

long-winded speech, style:

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文