İngilizce » Slovence

II . look [lʊk] ÜNLEM (explanatory)

look about FİİL geçişsiz to look about for sth

look after FİİL geçişsiz

1. look (glance):

3. look (keep an eye on):

look ahead FİİL geçişsiz

1. look (glance):

2. look (plan):

look around FİİL geçişsiz

look PHRVB look round:

look at FİİL geçişsiz

1. look (glance):

2. look (examine):

look down FİİL geçişsiz

1. look (glance):

2. look (despise):

3. look (examine):

4. look ECON:

look forward FİİL geçişsiz

1. look (glance):

2. look (anticipate, enjoy):

look in FİİL geçişsiz

1. look (glance):

gledati v [perf pogledati v]

2. look (visit):

to look in [on sb]

look into FİİL geçişsiz to look into sth

I . look out FİİL geçişsiz

1. look (search, wait):

2. look (be careful):

4. look (face a particular direction):

II . look out FİİL geçişli Brit to look out ⇄ sb/sth

II . look over FİİL geçişli

1. look house:

2. look (examine briefly):

to look oversb

look round FİİL geçişsiz Brit Aus

1. look (glance):

ozirati se [perf ozreti se]

2. look (search):

3. look (examine):

look to FİİL geçişsiz

2. look (rely on):

3. look (regard with anticipation):

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文