İngilizce » Slovence

I . mat·ter [ˈmætəʳ] İSİM

grey ˈmat·ter İSİM no pl fam

ˈsub·ject mat·ter İSİM

mat·ter-of-fact SIFAT

1. matter-of-fact (emotionless):

2. matter-of-fact (straightforward):

mat·ter-of-factly ZARF

1. matter-of-factly (without emotion):

2. matter-of-factly (straightforwardly):

matt, matte [mæt] SIFAT

foreign matter İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文