İngilizce » Slovence

I . place [pleɪs] İSİM

2. place no pl (appropriate setting):

kraj m

5. place (instead of):

7. place MATH (in decimals):

9. place (in book):

mesto n

12. place (ranking):

mesto n

II . place [pleɪs] FİİL geçişli

4. place (arrange for):

6. place (recognize):

8. place passive (good position):

III . place [pleɪs] FİİL geçişsiz

ˈpark·ing place İSİM, ˈpark·ing space İSİM

ˈpass·ing place İSİM

ˈplace card İSİM

ˈplace kick İSİM SPORTS

ˈplace mat İSİM

ˈplace name İSİM

ˈpoll·ing sta·tion İSİM Brit Aus, ˈpoll·ing place İSİM

rest·ing place [ˈrestɪŋ-] İSİM

1. resting place euph (burial place):

2. resting place (place to relax):

ˈwa·ter·ing place İSİM fam (watering hole)

lurking place İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi

dwelling place İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文