İngilizce » Slovence

re·tail ˈprice(s) in·dex İSİM Brit ECON

ˈbar·gain price İSİM

ˈclos·ing price İSİM

ˈcost price İSİM

I . ˈcut-price SIFAT

II . ˈcut-price ZARF

ˈgo·ing price İSİM

1. going price (market price):

2. going price (current price):

half-ˈprice SIFAT ZARF

ˈpiece price İSİM

ˈprice brack·et İSİM

ˈprice con·trol İSİM

ˈprice cut İSİM

ˈprice fix·ing İSİM no pl

ˈprice freeze İSİM

ˈprice-goug·ing İSİM no pl

ˈprice in·dex İSİM

ˈprice-led SIFAT attr

ˈprice list İSİM

ˈprice range İSİM

ˈprice tag İSİM, ˈprice tick·et İSİM

1. price tag (label):

listek m [or nalepka] f s ceno

2. price tag fam (cost):

vrednost f +gen

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文