İngilizce » Slovence

I . shrink <shrank [or esp Amshrunk], shrunk [or Am alsoshrunken]> [ʃrɪŋk] FİİL geçişsiz

1. shrink (become smaller):

3. shrink (pull back):

4. shrink (show reluctance):

II . shrink <shrank [or shrunk], shrunk [or Am alsoshrunken]> [ʃrɪŋk] FİİL geçişli

III . shrink [ʃrɪŋk] İSİM fam

non-ˈshrink SIFAT

non-shrink material, clothing:

I . ˈshrink-wrap İSİM

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文