İngilizce » Slovence

II . work [wɜ:k] SIFAT works

work FİİL

Kullanıcı sözlük maddesi

work around FİİL geçişsiz fam

1. work (approach cautiously):

2. work (bring oneself):

work for FİİL geçişli

1. work (be employed by):

2. work (appeal to):

work off FİİL geçişli

2. work (pay by working):

work a debt, a loan
work a debt, a loan

I . work out FİİL geçişli

1. work (calculate):

3. work (understand):

4. work (figure out):

to work outsth
to work outsth

work over FİİL geçişli fam to work over ⇄ sb

work round FİİL geçişsiz fam

1. work (approach cautiously):

2. work (bring oneself):

II . work through FİİL geçişsiz

1. work (not stop):

2. work (deal with):

I . work up FİİL geçişli

2. work (upset, make angry):

3. work (develop):

4. work (prepare):

II . work up FİİL geçişsiz

1. work (progress to):

2. work (get ready for):

ˈcleri·cal work İSİM no pl

ˈdon·key work İSİM no pl fam

ˈshift work İSİM no pl

ˈso·cial work İSİM no pl

ˈteam work İSİM

ˈwel·fare work İSİM no pl

ˈwork camp İSİM esp Am

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文