Slovence » İngilizce

se ZAMIR

1. se povratni → sebe:

2. se (drug drugega):

3. se (pri tvorniku):

4. se (brezosebnost):

govori se, da ...

Ayrıca bak: sêbe

sêbe ZAMIR gen, ak

1. sebe povratni (jaz):

2. sebe (ti):

3. sebe (on, ona, ono):

4. sebe (1. os. dv., mn.):

5. sebe (2. os. dv., mn. ):

aboníra|ti se <-m; aboniral> FİİL pf, impf dönüşlü

afná|ti se <-m; afnal> FİİL impf dönüşlü pog

aklimatizíra|ti se <-m; aklimatiziral> FİİL pf, impf dönüşlü

bávi|ti se <-m; bavil> FİİL impf dönüşlü

blamíra|ti se <-m; blamiral> FİİL pf, impf dönüşlü

blê|sti se <-dem; bledel> FİİL impf dönüşlü

1. blesti se (pri bolezni):

2. blesti se ekspr:

blešč|áti se <bleščím; bleščàl> FİİL impf dönüşlü

2. bleščati se (človeku):

blíža|ti se <-m; bližal> FİİL impf dönüşlü

bóči|ti se <-m; bočil> FİİL impf dönüşlü

bohôti|ti se <-m; bohotil> FİİL impf dönüşlü

boj|eváti se <bojújem; bojevàl> FİİL impf dönüşlü

bóljša|ti se <-m; boljšal> FİİL impf dönüşlü

bráti|ti se <-m; bratil> FİİL impf dönüşlü

cijázi|ti se <-m; cijazil> FİİL impf dönüşlü ekspr TRANSP

cméri|ti se <-m; cmeril> FİİL impf dönüşlü ekspr

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文