επάνω“ kelimesinin çevirisi Yunanca » Almanca sözlüğünde (Almanca » Yunanca e atla)

επάνω s. πάνω

Ayrıca bak: πάνω

1. πάνω (ψηλότερα):

2. πάνω (επί):

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文