İngilizce » Almanca

III . de·sign [dɪˈzaɪn] İSİM

1. design (plan or drawing):

3. design (arrangement of form, colour):

Design nt +gen
Bauart f

5. design (pattern):

Muster nt

6. design fam (dishonest intentions):

ˈeco-de·sign FİİL geçişli ECOL

guil·loche de·sign [gɪˈlɒʃ-, -ləʊʃ-, Am -ˈlɑ:ʃ-] İSİM ECON

II . in·tel·li·gent de·ˈsign İSİM modifier

Intelligent-Design-

Intelligent Design İSİM

guilloche design İSİM MKT-WB

Teknik Kelime Hazinesi

product design İSİM MKTG

Teknik Kelime Hazinesi

design chart

Teknik Kelime Hazinesi

design criterion MODEL, APPRAISAL

Teknik Kelime Hazinesi

design interval T.OBSERV

Teknik Kelime Hazinesi

design speed traffic flow, INFRASTR, transport safety

Teknik Kelime Hazinesi

design standard INFRASTR

Teknik Kelime Hazinesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文