İngilizce » Almanca

I . field [fi:ld] İSİM

8. field COMPUT:

Datenfeld nt fachspr

10. field:

Fänger(in) m (f)

12. field MATH:

Feld nt

ˈball field İSİM Am

ˈcoal field İSİM

ˈcrick·et field İSİM

ˈfield ar·til·lery İSİM no pl MILIT

ˈfield day İSİM

1. field day (opportunity):

2. field day MILIT:

3. field day Am, Aus SCH, SPORTS:

Sporttag m CH

ˈfield events İSİM pl SPORTS

ˈfield hock·ey İSİM no pl Am

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文